Zj's Restaurant

(716) 646-1333

140 Pine
Hamburg, NY 14075